Hoppa till sidans innehåll

Föreningens historia


Här följer ett utdrag från tiden 1968-2008:

 

 1968:          - 23 september hölls ett upptaktsmöte och den första styrelsen hade då följande utseende:


                      Ordf:                  Elsie Ekberg
                      Kassör:             Mari-Ann Lindblom
                      Sekr:                 Gunilla Kramsjö
                      Övr ledamöter: Majvi Kristensson och Marita Johansson
 

– Beslut att kalla den nybildade föreningen Åleds Gymnastikförening.

Mötet antog Sveriges Riksidrottsförbunds normalstadgar för föreningen.

                      Verksamheten startades med en kvinnlig motionsgrupp, som leddes av    
                      Elsie Ekberg och man höll till i Hemvärnsgården.

                      Beslut om en terminsavgift av 10.- per medlem

                      Beslut att till ledarna skulle ersättning utgå med 15.- per gång.
  

1969:           Årsmötet beslöt ändra föreningens stadgar.

Två grupper för förskolebarn startades under ledning av Elsie Henriksson.
 

1970:            Beslut att upprätta en materielförteckning.


1971:           Herrgymnastik startades under ledning av Igor Sofronenkoff.

                      Till ny kassör valdes Assar Kristensson.

                     En motionsslinga med el-belysning utmed Torsjön diskuterades.
                     En kommitté valdes Ester Winther, Igor Sofronenkoff och Christer Johansson.
 

1972:          Gymnastikgrupper fick flyttas till Älvdalen då Gymnastiksalen vid kyrkskolan inte var färdig.

Klartecken att föreningen fick disponera gymnastiksalen i den nya skolan.
 

1973:           Fr. o m våren fick föreningen disponera den nya gymnastiksalen samt tillgång till
                      bastu på måndagskvällar.

                      Per Johnsson tog över ledarskapet för Herrgymnastiken.


1974 :          Åled kom att tillhöra Halmstads storkommun, vilket innebar en del förändringar beträffande
                      bidrag och disponering av träningslokal.

                      Jazzmotion startades under ledning av Sylvia Sofronenkoff.

                      – Årsmötet beslutade att:
                      Föreningen skulle öppna postgirokonto. 
                      Ledarna inte skulle vara självskrivna i styrelsen utan kallas till möten vid behov.         
                      Ledarna kunde träffas för att diskutera ledarskapsfrågor.
                      Sammankallande blev Ingrid Dahlberg.
 

1975:           Leif Karlsson tog fram ett föreningsmärke.

                                               


1976:           Förälder - barngymnastiken startade under ledning av Ester Winther.1978:            10-årsjubileum!!
                     
Utdrag av  sammanställning över Åleds Gymnastikförenings 10- åriga verksamhet: 
                      "Av verksamheten framgår att gymnastiken i Åled har kommit för att   stanna."

                        Styrelse: Ordf Esther Winter Övriga ledamöter: Ing-Britt Johansson, Siv Björding,
                       Assar Kristensson, Ingegerd Lindström, Karin Bäck.
 

1980:           Volleyboll-grupp startades med Stefan Wallin som ledare.1982:           Blandmotionsgrupp för nybörjare startades av Ingrid Dahlberg.1985:           Helt ny styrelse invald! Ester Winther avgick efter 15 år som ordförande
                      Ordf: Inger Persson  Övr ledamöter: Birgitta Pullinen, Evan Karlsson, Ingrid Dahlberg,
                      Margareta Andersson och Bo Bäck1986:           Nya ledare till barngrupperna, Marie Knutsson, Katarina Pålsson och Ann Rydhed.1987:           Medlemsantalet hotades av ny buggkurs i byn.1989:           Ny styrlese invaldes
                      Ordf: Bo Bäck. Övriga ledamöter: Ingrid Dahlberg, Jan Erik Enggren, Karin Holmström,
                      Birgitta  Pullinen och Per Jonsson 

                      Förälder-barngymnastiken upphörde pga avsaknad av ledare.

                      Pensionärsgrupp under Majvor Persson startades istället.


1990:           – Ingrid Dahlberg leder en rökslutargrupp.

                      Hälsovård på remiss startades i Esperedsskolan på uppdrag av HGF under ledning av
                      Majvor Persson och Ingrid Dahlberg.1991:           Lättgrupp under friskvård på remiss, startas i Esperedsskolan under ledning av
                     Ingrid Dahlberg.1993:           Nya grupper kallade "Work Out", ledda av Veronica Grotte

                      Förälder- barngymnastik under ledning av Marjut Eriksson återuppstod efter ett
                      längre uppehåll. 

                       Ny logotyp togs fram! Marjut Eriksson arbetade fram logotypen, märket speglar
                      något av solen över Soldalen och Nissan i Åled.
                      Detta märke togs fram i samband med att föreningen ville ha ett emblem till de
                      t-shirts som skulle tas fram till försäljning.

                      Jan-Erik gratulerades på sin 50-års dag med bl.a. en välbehövlig käpp.1995:           Jan Erik Enggren övertog ledarskapet för Herrgym efter Per Johnsson, som haft 
                     gruppen 1973.1996:           Föreningen beslutade att deltaga och bistå vid Enslövs församlings
                      Valborgsmässofirande vid församlingshemmet.
                      Det har vi gjort sedan dess med 3-4 personer från föreningen samt sponsrat
                      med 500.-/år.1997:           Föreningen anordnade Riksmarschen för Cancerfonden. Vi fick stort  beröm och
                     uppskattning av deltagarna. Till föreningen inbringades 1.200.- för vår medverkan.

                      Klagomål från skolan har inkommit angående att det uppstått fläckar på golvet
                      efter skor.

 

1998:           Val av jubileumskommitté:
                      Marjut Ericsson, Pelle Johnsson, Sigvard Nilsson, Angela Bertilsson, Veronica Grotte,
                      Ingrid Dahlberg, Annika Andersson.
                      Jubileumsfesten ska gå av stapeln den 17 oktober 1998 Hemvärnsgården.

                      Styrelsen beslutade att föreningen behöver profilera sig.

                      Den 18 maj resp 25 maj kl 18.00 gick ett jippo av stapeln med uppvisning och
                      korvgrillning efteråt vid dansbanan i  Soldalen. (Marjut Ericsson, Veronica Grotte ledde
                      uppvisningen Jan-Erik o Bosse grillade, Gittan serverade.
                      Detta uppskattades av de närvarande så vi återkommer nog).

 

  Angela, Veronica och Marjut Jan-Erik, kvällens grillmästare  
  Angela             Veronica                  Marjut                               Jan-Erik, kvällens grillmästare


 

1998:            Ny styrelse invaldes:
                      Ordf: Sigvard Nilsson
                      Övr ledamöter: Per "Pelle" Jonsson, Bo Eliasson, Jan-Erik Enggren, Ingrid   Dahlberg,
                      Ingegerd Ingemansson.

                      Medlemsantalet var vid ingången av 1998 154 st, varav 117 kvinnor och    37 män.
               
                      Föreningen genomför förändringar i gymnastikpassen:
                      Gym-mix Lätt under ledning av Veronica Grotte, Gym-mix Medel under ledning av
                      Marjut Ericsson.
                      Aerobics Intensiv med Christina Bojerfors
                      Dans- och redskapsgymnastik för barn 10-14 år under ledning av Melinda Ericsson. 
                      Seniorerna: ledareskifte från Monica Johnsson till Ingrid Dahlberg.
                      Herrgymnastiken: Inga förändringar, Jan-Erik Enggren var ledare.
                      Barngymnastik 5-6 år resp 7-10 år leddes Anna Löwenadler och Jessica Sedigh.
                      Förälder-bargymnastiken, 1-4 år var i farozonen pga ledarbrist.

                      Styrelsen beslutade att inköpa 20 st hantlar.

 

1999:           Medlemsantalet var 172 st, fördelat på 138 kvinnor och 34 män.

                      Barnbollar 10 st. ska inköpas.

                      Föreningen representeras vid Gymnaestradan i Göteborg av Ingrid Dahlberg,
                      Veronica Ivarsson och Annica Andersson. De deltog som  funktionärer.
 

2000:           Medlemsantalet var 172 st, 148 kvinnor och 24 män.

 

2001:           Föreningen beslutade att upphöra med boxadressen "Postbox 20" av kostnadsskäl.

                      Medlemsantalet är 155 st, 24 män och 131 kvinnor.

                      På årsmötet hölls en minnesstund för Sigvard Nilsson som varit  ordförande i föreningen
                      i många år.
 

2002:           Förstaförbandslåda skulle placeras i föreningens skåp i gymnastiksalen. 
 

2003:           Bidrag söktes till inköp av studsmatta och liggunderlägg. 

                      Medlemsantalet är 152 st, 130 kvinnor och 22 män.

                      Handlingsplan för Drogpolicy i Åleds Gymnastikförening antas.

                       Ledare och styrelsemedlemmar ska ge stöd åt medlemmar med problem

                      Seniorgymnastiken flyttades från Hemvärnsgården till Enslövsskolans gymnastiksal då
                     det varit många klagomål på städningen i Hemvärnsgården.

                      35-årsjubileum i föreningen firades 14 november för styrelse och ledare på Heagårds Skafferi.
 

2004:           – Medlemsantalet är 162 st, 22 män och140 kvinnor

 

2005:           – Medlemsantalet är 161 st, 138 kvinnor och 23 män.
 
                      Ungdomsgruppen (13-16 år) framförde en dansuppvisning på Hallands Gymnastikförbunds
                      årsmöte i Hebergs Bygdegård.
                      Melinda och Evelina Ericsson hade koreograferat ett mycket bejublat program.
                      Dansarna fick av utrymmesskäl i lokalen begränsas till 7 st.
                      Deltagare: Evelina Ericsson, Rebecka Stockenberg, Emma Carlsson, Linnéa Axelsson,
                      Astrid Johansson, Lisa Johansson, Ronja Sjölin.
 

  
År 1998 började Melinda Ericsson som ansvarig ledare för Dans ochRedskapsgymnastik,
under det året var de 14 st. År 2003 var det en uppvisning i skolan,

 därefter blev de 40 st.
År 2005 är de 60-70 st, vilket innebar att de måste dela upp sig till två grupper:
10 - 13 år samt 13 - 16 år.

 

2005:           Styrelsen godkände de föreslagna stadgeändringarna från 2005-10-27.

 

2006:           Årsmötet beslutade den 16 mars 2006 att godkänna styrelsens förslag om  stadgeändring. 

                      Styrelsen beslutade även att antalet barn i grupperna begränsades till 30   barn i varje grupp.

                      Anna Martinsen valdes som kontaktperson för alla ledarna i behov om det  uppstår 
                      problem i grupperna.

                      Medlemsantalet är 178 st. 32 män och 146 Kvinnor.

                      Ingrid Dahlberg ska införskaffa rundstavar till sin grupp.

 

2007:           Hemsida öppnas på Internet av kassör Bo Eliasson.

                      Medlemsantalet är 214 st. 42 män och 172 kvinnor.

 

Picassoparken 2007

I Picassoparken var det stort pådrag med olika slags danser. Halmstad fyllde 700 år
den 31 maj och det firades med bland annat dans från Sturegymnasiet och Åled GF

(Text: Johan Brandt  Bild: Emil Fagand)

Utdrag från Sturegymnasiets Media:
"En dans som jag minns mer än de andra var från Åled GF. Gruppen bestod av enbart tjejer och deras rekvisita var i många olika färger. En var klädd i en röd kjol med rött linne, en annan var klädd med randiga strumpor som gick i grönt och svart och med ett passande limegrönt linne. När jag satt där i solen fick jag lite 80-tals känsla när jag såg alla färggranna dansare. Det som gjorde dansen intressant var att tjejerna i den första dansen av två, höll i små stavar. Med de stavarna gjordes olika konster samtidigt som rörelserna till musiken fortgick. Matilda Karlsson var en av dansarna från Åled GF och hon berättade att de kallade dansen för Love To Day. De hade tränat i två månader för detta uppträdande. Matilda är 18 år och innan hon började dansa gick hon i gymnastik. Hon har även tävlat i junior SM. Matilda har alltid tyckt om att dansa, och hon började när hon var runt 12 år gammal. Att uppträda för publik är inte pinsamt och hon blir inte heller nervös när hon ska göra det.

              - Jag har alltid tyckt om att visa upp mig för folk, sade hon med ett skratt." 

2008:           Bodil Fritzon valdes till ordförande efter Per Johnsson som avsagt sig omval.

                      Melinda och Evelina Ericsson slutar som ledare i Åleds Gf.
                      Melinda började som ledare för ungdomsgrupperna 1998, Evelina började i Dans- och
                      redskapsgymnastiken som ledare 2003.
          
                      Förälder-barngymnastiken (2-4 år) fick ny ledare (Ulrika Hellberg) efter Anna Martinsen och
                      Helen Möller. Antalet barn var 24 st.


                      29 augusti: 40-årsjubileum!! Föreningen bildades 23 spetember 1968.
                      Styrelsen och övriga ledamöter, ledare m fl firade Åleds GF:s 40-årsjubileum på
                      Svarta Örnhuset i Halmstad.
                      Där underhölls festdeltagarna av gruppen ”De Tre Läkerolerna”, en fantastisk grupp som var
                      klädda i 1920-talskläder och sjöng visor som opera.
                      Kassören, Bo Eliasson, läste upp en del av verksamheten under de gångna 40 åren.

                      En oförglömlig kväll!


2008:           (forts)  Ingrid Dahlberg meddelar att Seniorgympan måste ställas in då antalet deltagare var
                      för få. 

                      Anna Martinsen anordnade ledarträff för en del av de pengar som söktes i  idrottslyftet.
                      Anna hade bokat plats  på Arosfortet på Slottsmöllan (det är typ fångarna på fortet) för
                      9 personer. Efteråt åt ledarna en bit mat på Gamletulls Pizzeria samtidigt som framtiden
                      diskuterades. Det ser ljust ut på ledarfronten.
                      För första gången hade föreningen fler ledare än pass!
           
                      Marjut Ericsson meddelade sitt beslut att sluta som ledare för Medelgymnastiken på onsdagar
                      efter ca 15 år.
                      Positivt var att Astrid Johansson och Lisa Johansson tog över från januari -2009.

 

2009:           – Ny grupp Herrgymnastik för i första hand Seniorer.
                      Pro Enslöv har framfört önskemål till Åleds Gf att en sådan grupp startas.     
                      Gruppen leds av Titti Bökman och har ett tiotal aktiva herrar.
          
                      Astrid och Lisa Johansson tar över som ledare på onsdagens Medelgympa efter
                      Marjut Ericsson.

                      Antalet barn i förälder- barngympan har växt från 24 till 38!

                      Tisdagen 10 mars 2009: Årsmöte i Sennans IF:s lokaler kl 19.00.

2010:
 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:22 Skribent: Bo Eliasson

facebook  instagram

Postadress:
Åleds GF - Gymnastik
Opal Hedberg, Bankgatan 3
31350 Åled

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: opal.hedberg@gmail.c...

Se all info