Schema VT-2023

Stanna hemma om ni har förkylningssymtom.

Har du frågor så skicka ett e-mail på adress: info@aledsgymnastik.se


MÅNDAG

16.00 - 16.45 Seniorgympa Må bra HV-Gården

17.15 - 18.00 Barngymnastik 4-6 år

18.15 - 19.00 Cirkelträning


TISDAG

17.15 - 18.00 Barngymnastik från 6 år


LÖRDAG

09.30 - 10.30 Förälder-barngympa 1,5 - 4 år


Prova på en gång utan kostnad!


Avgiften betalas enligt instruktion under Terminsavgift.


Lokaler som utnyttjas för ungdomsverksamhet skall alltid vara rök- och drogfria.