Försäkring

Alla medlemmar i Åledsgymnastikförening försäkras i försäkringsbolaget Euro Accident genom gymnastikförbundet. Vi har en så kallad Basförsäkring.

Försäkringsvillkor