Schema VT-2024

MÅNDAG

17.15 - 18.00    Barngymnastik fr. 6 år  

18.15 - 19.00    Cirkelträning 


TISDAG

17.15 - 18.00  Barngymnastik 4-6 år


LÖRDAG

09.30 - 10.30    Förälder-barngympa 1,5 - 4 år


 Prova på en gång utan kostnad!


Avgiften betalas enligt instruktion under Terminsavgift.


Lokaler som utnyttjas för ungdomsverksamhet skall alltid vara rök- och drogfria.